Cổ tích – Điển tích

Vĩnh Hảo: tiểu sử

Vĩnh Hảo: tiểu sử

VĨNH HẢO (viết đủ cả họ là Nguyễn-phước Vĩnh-Hảo) – Sinh ngày 30-11-1958 tại Nha Trang, Khánh Hòa; nguyên quán (quê cha): Vỹ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên; quê mẹ: Thạch Thang, Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam; – Học ở các trường Ấu Việt, Sinh Trung, Hóa Khánh, Võ Tánh (Nha Trang), Bồ Ðề (Hội […]

Vài dòng tiểu sử Hermann Hess

Vài dòng tiểu sử Hermann Hess

Hermann Hesse sinh ngày 2.7.1887 tại Calw/Wuerttemberg. Sau khi theo học nhiều năm ở trường Cổ ngữ ở Goeppingen ông tham gia khóa giảng về thần học tin lành vào năm 1891 ở tu viện MAULBRONN và muốn trở thành nhà thần học. Nhưng đến năm 1892 ông rời bỏ tu viện và làm nhiều […]

Vài dòng tiểu sử George Orwell

Vài dòng tiểu sử George Orwell

George Orwell (bút hiệu của Eric Arthur Blair) sinh năm 1903 tại Ấn Độ (Motihari, Bengale). Sau khi tốt nghiệp trường Eton (1921) ông xin gia nhập Cảnh sát hoàng gia tại Miến Điện, nhưng vài năm sau (1928) ông từ chức vì chán ghét chính sách đế quốc như quyển “Những ngày ở Miến […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P34)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P34)

34. KHEN CHÊ CŨNG ĐỀU CÓ TỘI Sau khi “Biến Pháp thất điều” được công bố, hàng ngàn người cho rằng biến pháp đó bất tiện, những người ấy bị biên tên vào sổ chờ ngày trị tội! Thái tử Tứ phàn nàn: – Thật là rắc rối ccho thứ pháp luật này! Vệ Ưởng […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P33)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P33)

33. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂN ĐỒNG LOẠT THI HÀNH PHÁP LỆNH? Vệ Ưởng là hoàng thân nước Vệ, nên còn có tên là Công Tôn Ưởng, hiện đang làm Tể tướng nước Tần, ông soạn thảo “Pháp lệnh thất điều” (sử gọi đó là Biến Pháp của Vệ Ưởng). Vệ Ưởng chưa dám tuyên […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P32)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P32)

32. HÀ BÁ CƯỚI VỢ Ngụy Văn Hầu sai Tây Môn Báo làm Thái Thú trấn nhậm Nghiệp Quận. Đến nơi, ông thấy cảnh tiêu điều xơ xác, dân chúng thưa thớt hốt hoảng. Tây Môn Báo hỏi thăm vài người, họ bảo: – Nghiệp Quận khổ vì Hà Bá cưới vợ! Ông ngạc nhiên […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P31)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P31)

31. NGƯỜI NƯỚC SỞ LÀM DẤU TRÊN THUYỀN, TÌM GƯƠM DƯỚI SÔNG Có một người nước Sở đi thuyền trên sông. Thuyền qua những nơi phong cảnh xinh đẹp anh ta có vẻ thích lắm. Người ta cứ tưởng anh ta là người rất sành về ngoạn cảnh. Anh cười và nói huyên thuyên. Chỗ […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P30)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P30)

30. LO TRONG VÀ LO NGOÀI (TỬ CỐNG THUYẾT KHÁCH) Họ Trần ở nước Tề muốn đoạt nước, nhưng thấy họ Cao, họ Quốc, họ Tôn còn mạnh, nên chưa dám. Trần Hằng trù tính kế hoạch xong, vào tâu với Tề Giản Công: – Nước Lỗ dựa vào Ngô đem binh làm nhục ta, […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P29)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P29)

29. CUỘC CHUẨN BỊ VĨ ĐẠI HAY LÀ NGHỆ THUẬT CHÍNH TRỊ CỦA CÂU TIỄN Câu Tiễn ở Ngô ba năm có bậc hiền tài là Phạm Lãi giúp sức, vua tôi là những tù nhân của Ngô chịu muôn ngàn cay đắng, nay được vua Ngô tha về. Câu Tiễn về lại Cối Khê, […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P28)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P28)

28. TẤM LÒNG QUẦN THẦN NƯỚC BẠI TRẬN Trước khi vợ chồng Việt Vương Câu Tiễn từ biệt quần thần nước Việt để sang Ngô làm con tin. Câu Tiễn khóc với các quan: – Tình thế buộc ta phải về Ngô, ta đành giao nước nhà lại cho các khanh, chớ phụ tấm lòng […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P27)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P27)

27. CÁCH HỐI LỘ VÀ NHẬN HỐI LỘ CỦA NGƯỜI XƯA Vua Ngô Phù Sai đem binh đi đánh nước Việt để báo thù cho vua Hạp Lư. Nước Việt bị đánh phá tơi bời. Việt Vương Câu Tiễn đánh không lại phẫn uất muốn tự sát. Đại phu Văn Chủng đề nghị với Câu […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P26)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P26)

26. KHỔNG TỬ VÀ CUỘC HÒA HỘI LỖ TỀ Tề Cảnh Công gởi thư mời Định Công nước Lỗ hội họp ở Giáp Cốc để bàn việc giảng hòa. LỗĐịnh Công chọn Khổng Tử làm tướng để đi hội họp. Khổng Tử nói: – Đã có văn thì phải có võ, không thể thiếu một […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P25)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P25)

25. MỘT BÀ HOÀNG GIỮ TIẾT VÀ MỘT BÀ HOÀNG THẤT TIẾT Ngô Vương Hạp Lư xâm chiếm được nước Sở. Sở Chiêu Vương (con út Sở Bình Vương) cùng bá quan bỏ chạy không kịp mang theo Thái hậu và Hoàng hậu (Thái hậu là mẹ Chiêu Vương, tức vợ của Bình Vương; Hoàng […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P24)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P24)

24. VÔ CỚ HẠI NGƯỜI LÀ CÁI CỚ TỰ HẠI MÌNH Tên Phí Vô Cực của nước Sở trước đây đã từng hại quan Lệnh Doãn Đấu Thành Nhiên, gia đình Thái Tử Kiến, gia đình Ngũ Xa (cha của Ngũ Tử Tư). Giờ hắn muốn hại đến gia đình Bá Khước Uyển. Bá Khước […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P23)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P23)

23. THẾ NÀO LÀ CÔNG PHÁP BẤT VỊ THÂN Nước Tấn, nước Yên nghe tin Tam Kiệt của Tề đã chết, liền đem quân đánh sâu vào đất Tề, quân Tề nhiều phen thảm bại. Trước đây Án Anh nhiều lần tiến cử lên vua bậc hiền tài Điền Nhương Thư, nhưng Cảnh Công vẫn […]

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P22)

Thuật Xử Thế Của Người Xưa (P22)

22. HỌ CHẾT VÌ… QUẢ ĐÀO Một hôm Lỗ Chiêu Công cùng quan đại phu Thúc Tôn Nhược qua thăm Tề Cảnh Công bày tiệc chiêu đãi. Bọn Tam Kiệt (ba dũng sĩ nổi tiếng đó là Công Tôn Tiệp, Cổ Giả Tử, Điền Khai Cư) chống kiếm đứng hầu dưới thềm, có ý kiêu […]