10 Điều Dại Dột Của Đàn Ông

Tác giả:

10 Điều Dại Dột Của Đàn Ông – Tái bản

Bản chất đàn ông và đàn bà không có gì là xấu. Hạn chế bản chất tự nhiên của một trong hai giới sẽ tạo ra một nguy cơ cho cả hai. Điều tạo ra tinh thần nhân bản, cao thượng chính là khả năng tạo được những gia đình bền vững yêu thương nhau.
7831_p13898
Những gia đình này sẽ tạo ra được những con người có năng lực sáng tạo, có khả năng và phẩm hạnh. Không có sự tôn trọng đối với những gì là độc đáo trong mỗi giới, với một sự nhận thức thực sự về những hạn chế thì sẽ không thể hi vọng có những gia đình hợp nhất hạnh phúc, nhân ái… và nếu thế sẽ là một sự thiệt hại cho nhân loại.
Quyển sách này là sự đóng góp vào niềm hi vọng nói trên.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nxb Hải Phòng
  • Nhà phát hành: Văn Lang
  • Mã Sản phẩm: 893507300846
  • Khối lượng: 330.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành:
  • Số trang: 292

Thảo luận cho bài: "10 Điều Dại Dột Của Đàn Ông"