12 Chủ Đề Giúp Doanh Nghiệp Tăng Trưởng

Tác giả:

12 Chủ Đề Giúp Doanh Nghiệp Tăng Trưởng

“Richardson có khả năng giải thích những ý tưởng phức tạp một cách đơn giản.

12 chủ đề giúp doang nghiệp tăng trưởng không là lời tư vấn sáo rỗng mà là những giải pháp rất thực tiễn với cuộc sống, đã qua thử nghiệm thành công tại chính công ty của ông.”

12-chu-de-giup-doang-nghiep-tang-truong

– Peter H. Miller, Thành viên danh dự

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành Văn Lang
Nhà xuất bản NXB Thanh Hóa
Trọng lượng vận chuyển (gram) 300
Kích thước 13.5 x 21 cm
Author Mark G.Richardson
Số trang 166
Ngày xuất bản 08-2014
SKU 8935073101274
Danh mục Bài học kinh doanh

Thảo luận cho bài: "12 Chủ Đề Giúp Doanh Nghiệp Tăng Trưởng"