2. một đoạn cho mẹ

Tác giả:

nẻo về hà nội mẹ ơi
lời ca nguyễn huệ vẫn vời vợi ru
đường con đi đó sa mù
tương lai mật đắng hoang vu đời mình
nghìn xưa gió gọi hồn xanh
phân vân tội lỗi thoáng nhanh qua hồn
du thân nhược tiểu hoang buồn
niềm đau duy vật vẫn còn trên thân
và con tuổi trẻ xa tầm
lao đao ngày tháng rưng rưng mắt sầu

Thảo luận cho bài: "2. một đoạn cho mẹ"