2. tê!!

Tác giả:

chân ta về … tê từ dạo ấy
tê từ bàn rồi qua gót lên mu
ống tê tê và bắp cũng lừ đừ
giần giật những điện luồn từ phía hạ

tay buồn buồn … bóp chân cho hả
bóp từ nơi chưa hẳn đã bị tê
… lấn sang vùng đã … lại rút về
rồi bén mảng … vùng tê / vùng chưa bị …

mí – cái nhìn qua – luồn như chỉ
rất nhọc nhằn lách mãi mới mơ hồ
chạm bàn tay đang bóp cẳng tê mô
mô tê chạm rồi rút về sau mí …

Thảo luận cho bài: "2. tê!!"