Month: July 2017

Véc-xay

Véc-xay

Véc-xay năm nghìn phòng không chỗ ở Ráng hồng lòng cơ nhỡ má Tria-nông

Mimơza

Mimơza

Mimôza nhạt mùa hoa má nhớ Thương nở vườn rực lửa mimơza

Mimôixa

Mimôixa

Nắng tạnh heo mày hoa lạnh Mimoza chiều khép cánh mimôixa

Xả láng

Xả láng

Phóng tay ai xả láng tiền tim giả Bọt bềnh bia nước lã bèo bênh.

Vô cơ

Vô cơ

Mạ mượt mầu lúa thị xanh thì lá Đất kiệt mùa tim bón hoá vô cơ.

Fôngtenblô

Fôngtenblô

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san Lỗi ngỏ nắng biệt mùa phong ủ đỏ Fôngtenblô tình bỏ nhỏ lá thu

Xông đất

Xông đất

Hoa dậy sớm nhuỵ chờ ong khai mật Tình không người xông đất để sang xuân.

Vọng chim

Vọng chim

Áo nổi nỗi xưa thu đầu ngõ Cột đèn chìm sương phố vọng chim.

Vi tính

Vi tính

Sổ hưu tình vi tính mười năm chẵn Cù lần tim nhẩm lẫn lẻ trăm năm.

Vào XXI

Vào XXI

Vào Hai mốt có còn anh đứng đó? Công viên chờ đầu thế kỷ nắng xưa Văn Điển điện hoa về hương đón đỏ Xe ôm đường tất tả gió vượt mùa Phan Đình Phùng sương thưa chiều chuyện cũ Lá hai hàng sấu ủ bước em thu Chân chữ rảo xanh phố đồng hành […]

Từ trường

Từ trường

Tim cửa đêm em đừng đóng Đàn nhớ sông sương rừng rộng phố mù Mình từ trường đường thiên di sếu mộng Xanh bỏ bùa mây Vọng ngã tư thu.

Tự truyện

Tự truyện

Bạch đàn ươm non biển tình lưu niệm Rừng xanh bìa cây tự truyện ly chia.

Tung hứng

Tung hứng

Tung con tim tình hứng một con thuyền Đại dương vẽ sóng năm mầu đèn xiếc Phông hoa đào tút kèn xanh sàn biếc Tình hạ màn tim mắc cạn hà ăn.

Trẻ

Trẻ

Quá đỗi trẻ để hoa hờn nỗi tuổi Biếng tóc sâu hay nuối thổi bạc sầu.

Treo

Treo

Lời xin im tim án tình tuyệt vọng Treo quái chiều ảo tưởng dẫu hờ yêu.

Trăng mật

Trăng mật

Trăng mật tàu tình xuyên lục địa Vé đôi ghế lẻ một đắng ngồi Còi nuốt lời Thu bời khói nung vôi.