4 khúc Tự Trầm

Tác giả:

1.

có em, giữa chốn vàng thau
có ta ốm nghén cơn đau ngôn từ
đủ: cay, ngọt, đắng, thiếu, dư
trọn: vui, buồn, khóc, cười. trừ, ruột gan.

2.
lạc nhau, vốn thuở sinh ra
tìm nhau, từ lúc núi xa biển lìa
năm năm ta với em, chia
nghiệp-bao-dung của đầm đìa đáy tim

3.
dăm con én lạc mùa xuân
rủ nhau hóa kiếp làm thân quạ, phiền
sáu mươi mùa trăng, tu tiên
cho thành chánh quả – thánh hiền, quỉ ma

4.
mình à… ta hỡi… tôi ơi…
thay tên, đổi họ – có lời lỗ chi ?
may ra, có chút duyên, thì
mượn thân xác nọ mà đi giữa đời

a

Thảo luận cho bài: "4 khúc Tự Trầm"