4. một đoạn cho nàng Nguyễn Quang Bằng

Tác giả:

em về tiếng hát xanh xao
bay bay tóc mượt tiêu hao nụ đời
phiến mây thoáng nét môi cười
liêu ca thả nhớ dòng trôi hững hờ
trong son phấn đó ngu ngơ
ta nghe nghìn nỗi bơ vơ trong hồn
hồng hoang trái cấm xanh non
ai đem tội lỗi gieo buồn cho ta
điệu tình luân vũ bay xa
em còn đâu nữa lời ca đượm nồng

Thảo luận cho bài: "4. một đoạn cho nàng Nguyễn Quang Bằng"