4

Tác giả:

…4
thì về một chốc rồi đi
cỏ miền biên tái khác gì miền trong
cũng xanh xao, cũng não nùng
cũng mời mọc cả dê cùng kẻ chăn !

Thảo luận cho bài: "4"