50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn

Tác giả:

50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn

Bạn không phải vội vàng kết hôn, là vì trước khi kết hôn, bạn còn rất nhiều việc phải làm, nếu không thì sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.
8600_p14708
Tiếc rằng trước khi kết hôn, người ta thường không hiểu cái giá trị của thời gian còn sống độc thân, đem vung phí sạch trơn khoảng thời gian quí báu đó.
Thời gian trước khi kết hôn không phải là thời gian chờ ngày cưới. Cho nên hãy thực hiện một số việc chỉ có thể làm trước lúc kết hôn.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Akihiro Ankatani
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Phương Nam
  • Mã Sản phẩm: 893200010628
  • Khối lượng: 120.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 06/2004
  • Số trang: 124

Thảo luận cho bài: "50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn"