6. một thoáng

Tác giả:

gửi đến Tokyo cho Suzana Kimowata trăm nghìn nỗi nhớ

vó câu dồn bước dặm xa
đường chênh vênh gọi hồn ta dấu buồn
người về lá cỏ xanh non
chim xuôi cánh nhớ mỏi mòn dáng xưa
và đêm trong mộng gieo mùa
nghìn năm tích cũ đong đưa tuổi mình
ta từng bước ngựa lênh đênh
nghe vu vơ tiếng hát mênh mông người
một mai lối mộng xa rồi
ta về nghe lạ từng hơi thở nồng

Thảo luận cho bài: "6. một thoáng"