8 Bước Dẫn Đến Thành Công Của Các Nhà Doanh Nghiệp

Tác giả:

8 Bước Dẫn Đến Thành Công Của Các Nhà Doanh Nghiệp

Thông tin tác giả
Hoàng Mai Việt

11623_p17985

“8 Bước Dẫn Đến Thành Công Của Các Nhà Doanh Nghiệp” là cuốn sách viết về một vài cá nhân đầu tư như thế nào vào cái ngành vừa đặc thù lại vừa biến động; một ngành vừa là người sản xuất vừa là người tiêu dùng. Nó còn viết về quá trình phát tiển của những ngành như thế này.
Những lời hứa trong cuốn sách này chính là phần đặc sắc nhất. Bốn chữ “Khai Sáng Bản Thân” về mặt từ ngữ, nó đã cho bạn biết phải thực hiện điều đó như thế nào.
Cuốn sách sẽ từng bước dẫn dắt bạn xây dựng và duy trì kinh doanh trong sự nghiệp kinh doanh tiêu thụ thành công của chính bạn. v.v…
Cuốn sách dựa vào kinh nghiệm lâu năm của những người đã thành công trong việc kinh doanh tiêu thụ qua mạng, dùng phương thức đi sâu nhưng dễ hiểu để giới thiệu các nội dung có liên quan. Họ cũng từng là những người mới bắt đầu, do đó họ biết được cách làm thế nào cho có hiệu quả, cách làm thế nào là không được.
v.v…
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hoàng Mai Việt , Minh Đức (Biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
  • Nhà phát hành: Minh Lâm
  • Ngày phát hành: 03/5005
  • Số trang: 280

Thảo luận cho bài: "8 Bước Dẫn Đến Thành Công Của Các Nhà Doanh Nghiệp"