87

Tác giả:

Đêm gối trăng nằm nhăn răng ngủ
Cây xì xào gió rủ mây chơi
Mây chơi suốt cả đời mê mệt
Vỡ banh chành từng bệt thành sương
Sương lạnh ngắt đèn đường hiu hắt
Cõng gió về con mắt quầng thâm
A ha con mắt quầng thâm!
Trăng kia mắt cũng thâm quầng vì ai
Vì ai, vì ai.
Vai cõng gió chở mây dạo phố
Đêm phủ lên đèn nhợt khói
Phố mù mù ham muốn
Đêm hôn mê
Bỏ áo xiêm bước xuống lề đường
Trần truồng giữa ngựa xe phố thị
Hi hô hí hố người như gã hề!!!
Gã hề già không răng không tóc
Mắt trừng trừng nuốt trộng hình nhân
Nhân hình tự khói mây lai khứ
Lai khứ hề ảo mộng phù du
Phù du chết đặc đen mặt đất
Chết giữa đèn, ánh sáng giả thê lương
Bỏ áo xiêm bước xuống lề đường
Lấy thực cười nhạo khùng điên giả trá
Bỏ áo xiêm bước xuống lề đường
Trần truồng giữa ngựa xe phố thị
Bùn điểm trang tay gầy nhơ nhuốc
Giọng cười như quỷ hú thần kinh
Hi hô hí hố người như gã hề!!!

Thảo luận cho bài: "87"