A Lư Cổ Động

Tác giả:

 1. A Lư Cổ Động và Bích Sắc Động là một hệ thống 2 động đá liên thông với nhau thuộc thị trấn Lô Tây, Thành phố Mi lắc, Châu Hồng Hà, Vân Nam, Trong Quốc. Cách Mông Tự khoảng 200km về phía Kunming.

  Lối vào A Lư Cổ Động.


  Cửa động A Lư.


  Và bên trong lung linh sắc mầu.

  Động cổ nổi tiếng của Châu Hồng Hà, A Lư Cổ Đông – Bích Sắc Động.  Ở đoạn cuối của Cổ Động A Lư có một đoạn hang mở rộng tạo thành một lòng hang rộng, có của thông thiên và một bến thuyền để đi sang động cổ Bích Sắc.


Thảo luận cho bài: "A Lư Cổ Động"