A Q Chính Truyện

Tác giả:

a-q-chinh-truyen

Nhiều người chỉ biết đó là một nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, nhưng truyện này bây giờ cũng khó tìm. Thời may, có một người bạn của Minh ở Sàigòn, tên là Thiên Di (cũng chỉ là một nick thôi) chịu khó ra tiệm sách cũ, tìm mua cuốn này, và chịu khó gõ máy gửi mail qua cho Minh.

Vậy xin share ở đây cho bạn nào thích, nếu thấy được mong anh Cả đem qua post bên tuyển truyện Đặc Trưng.

Phần giới thiệu còn mang nặng tinh “đấu tranh giai cấp” chủ quan của thời xưa, Minh sẽ đăng lại sau cùng, để cho đầy đủ, nhưng không nhất thiết phải đem vào trang Đặc Trưng (hoặc nếu đem vào, xin thêm vài lời bình)

A Q chính truyện
Nguyên tác của Lỗ Tấn (1881-1936)
Người dịch : Đặng Thai Mai và Trương Chính.
ấn bản năm 1964 của Nhà Xuất bản Giáo dục in tại Hà Nội

Lỗ Tấn sinh năm 1881, mất năm 1936. Tác phẩm này được viết tháng 12/1921, được xem là truyện vừa, in trong tập truyện Gào thét.

Trong LỜI GÍƠI THIỆU gồm có các đề mục : Thân thế, sự nghiệp của Lỗ Tấn ; AQ chính truyện viết trong trường hợp nào? ; Nội dung truyện ; ý nghĩa của AQ chính truyện ; Niên biểu sơ lược về Lỗ Tấn.

Phần truyện gồm có 9 chương, trong đó có : 1/ Tựa ; 2/ Lược thuật những chuyện đắc thắng của AQ ; 3/ Lược thuật thêm về những chuyện đắc thắng của AQ ; 4/ Bi kịch tình yêu ; 5/ Vấn đề sinh kế ; 6/ Lên voi xuống chó ; 7/ Cách mạng ; 8/ Không cho làm cách mạng ; 9/ Đại đoàn viên.

Phần phụ lục gồm có: ý kiến về Lỗ Tấn và về AQ chính truyện (của Mao Trạch Đông, Cù Thu Bạch, Mao Thuẫn, Rô-manh Rô-lăng – Pháp, Pha-đê-ép – Liên Xô, Đặng Thai Mai) ; Lỗ Tấn bàn về sáng tác.

Thảo luận cho bài: "A Q Chính Truyện"