Ác mộng nào hơn

Tác giả:

Ôi kiếp người trong giấc ngủ ngày
Bùn ngâm sặc óc máu loang tay!
Đêm đêm vẽ lại vòng hương phấn,
Chưa ngớt màu run cánh bướm say.
(6/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Ác mộng nào hơn"