Ai ?

Tác giả:

Twist

Ai đang hiên ngang băng rừng lướt sông ?
Ai đang bay cao trên ngàn mây hồng ?
Ai ra khơi chiến đấu lướt sóng gió ?
Ấy những chiến sĩ bước hiên ngang
Trong lòng người người đợi chờ

Ai mang cho em bao nguồn sống vui ?
Ai mang cho em bao niềm yêu đời ?
Ai cho em biết nhớ lúc gối chiếc ?
Ấy những chiến sĩ đã ra đi
Trong lòng người người đợi chờ

Một đời em yêu anh mãi mãi không phai
Tình anh dòng suối nguồn
Lòng anh vầng trăng sáng
Dẫu cách ngàn núi sông
Thương anh mình vẫn thương
Xin ghi sâu vào tim

Thảo luận cho bài: "Ai ?"