Ai Cũng Yêu Chú Mèo

Tác giả:

Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước
Ai cũng yêu chú mèo !

Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Đuôi vờn như tai múa
Ai cũng yêu chú mèo !

Thảo luận cho bài: "Ai Cũng Yêu Chú Mèo"