Ái mai trúc, di Ngô Dương Đình

Tác giả:

Ngã ái nhất thụ mai,
Độc phụ không sơn tháo.
Thẩn thử băng ngọc tư,
Khẳng hướng tuyết sương lão.
Hà thụ bất sinh hoa,
Đáo đầu thanh đạm hảo.
Đãn nguyện đắc tài bồi,
Ninh tri xuân tín tảo.
Khả ái hoàn tự dư,
Sinh lai vô kỳ xảo.
Thả khứ thoại đồng tâm,
Trì trù Nam lĩnh đạo.

Dịch nghĩa

Ta yêu một cây mai,
Không phụ tình với núi non.
Ta yêu cái tính cách băng ngọc của mai,
Luôn mang nét tuyết sương già lão.
Cây nào mà không nở hoa,
Cuối cùng thì rõ rệt là sự thanh đạm.
Mong được bồi đắp vững bền,
Há không biết rằng xuân đến sớm.
Đáng yêu nhất là cây mai giống ta,
Không có sự khôn ngoan, tinh xảo.
Đã cùng nhau nói chuyện hợp ý,
Cứ chần chừ không về qua đường núi Nam.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Ái mai trúc, di Ngô Dương Đình"