Ai Ngoài Cánh Cửa

Tác giả:

Em nhảy linh tinh. Em nhảy một mình.
Ai ngoài cánh cửa. À gió đi qua.
Ai ngoài cánh cửa. À nắng đi qua.
Ai ngoài cánh cửa, à mẹ mới về.

( repeat )

 

Thảo luận cho bài: "Ai Ngoài Cánh Cửa"