“Ai về qua chỗ người thương…”

Tác giả:

Ai về qua chỗ người thương
Đứng giùm tôi
Trước cổng trường ngày xưa
Ướt giùm tôi
Chút trời mưa
Để nghe trên tóc
Hương vừa bay đi…
Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, NXB Trẻ, 2004

Thảo luận cho bài: "“Ai về qua chỗ người thương…”"