Ấm Cúng

Tác giả:

Mưa bay! Mưa bay!
Bão táp suốt ngày .
Ta buồn, ta lạnh,
Ta nhớ ai đây ?
Ngoài trời sương bạc,
Gió lùa cành cây,
Cửa phòng ta khép,
Quạnh hiu trong này .

Tôi chờ giấc mộng,
Tôi chẳng chờ em,
Thì em chợt đến,
Tiếng chân ngoài thềm …

Mưa bay! Mưa bay!
Một hôm trời bão,
Em đến chơi đây,
Nước đầm vạt áo,
Lạnh lùng lắm thay !

Em vào cùng gió,
Em đến cùng mưa .
Chiều tối bao giờ ?
Bóng vào cửa sổ,
Lòng em để ngỏ,
Lọt câu hững hờ .

Em bớt lạnh chưa ?
Lòng tôi kề dó
Một ngọn đèn đỏ,
Đôi lòng đêm xưa .
Em ngồi em nhớ,
Tôi ngồi tôi mơ:
Một đời nho nhỏ,
Một phòng xinh xinh,
Cảnh trời mưa gió,
Và hai chúng mình …

Mưa bay! Mưa bay!
Ấm cúng trong này .
Một hôm trời bão,
Em vào chơi đây .

Thảo luận cho bài: "Ấm Cúng"