Ấm lạnh

Tác giả:

Yêu nhau từ thuở tóc còn buông
Một gái thơ ngây một gã cuồng
Khuya sớm vai kề vui đọc sách
Chung đèn chung cả ánh trăng xuông

Bẩy tám mùa hoa dệt trước lầu
Năm năm thương mến rễ càng sâu
Chia tay căn vặn lời sơn hải
Tạm biệt… ai ngờ vĩnh quyết đâu!

Lòng thu cỏ rối một chiều kia
Non động dừng chân gã trở về
Chỉ thấy Chương Đài trơ gốc liễu
Bướm gầy xao xác cánh hôn mê

Là thôi Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Nguồn: Mười hướng sao (thi tuyển 10 tác giả), NXB Nhân chứng, Saigon, 1971

Thảo luận cho bài: "Ấm lạnh"