Ấm lạnh

Tác giả:

Đêm nay là cái đêm gì nhỉ
Rét biến thành dây để trói tôi
Em kề bên hoa trước mặt
Ngày mai thương nhớ đã qua trời.
Matxcơva, 1987

Thảo luận cho bài: "Ấm lạnh"