Âm Thầm

Tác giả:

Đừng xa em, đừng xa em, anh dấu yêu

Đừng bỏ em, đừng bỏ em trong hắt hiu
Về bên nhau, kề bên nhau, quên nỗi đau
Mình cho nhau, mình cho nhau dấu yêu ngày nào

Đừng giận em, đừng hờn em, anh dấu yêu
Đừng để em tìm anh trong bao nhớ thương
Tình yêu xưa vội tan biến trong ánh sương
Tình còn vương, đời còn thương, cho ta vấn vương

Tình như cơn mê thoáng qua cho đời một lần xót xa
âm thầm nhìn tình đã qua hỡi người
Mình chia lần không nói chi cho dòng lệ tràn ươt mi
Âm thầm một người bước đi xa vời

Này anh yêu hỡi, mình em ôm bao nỗi đau
Sao giờ mình đành mất nhau
Âm thầm hẹn kiếp sau… Ta có nhau

Giao Tiên trình bày trong Paris By Night 72

Thảo luận cho bài: "Âm Thầm"