Âm Vực

Tác giả:

(đặc biệt tặng CVÐH)

kẻ ở đầu kia hét toáng lên
người góc này cười nụ thản nhiên
chính giữa cây đàn dây đứt phựt
khảy không ra âm vực trung bình.

Thảo luận cho bài: "Âm Vực"