An-ba-ni

Tác giả:

Đứng một mình
cheo leo
một góc
trời biển xanh rì
An Ba Ni
như con tàu đi
trong bão táp

Núi An Ba Ni như gươm như mác
Như đội ngũ năm trăm năm xưa của Scăng-đec-bec
Biển An Ba Ni sôi nổi bốn bề
Như lịch sử An Ba Ni trường kỳ sóng đập

Tôi đi giữa Ti Ra Na
“Thành phố chiến luỹ”
Bước lần theo trang sử hôm qua
Còn ghi trên mỗi phố mỗi nhà
Khi mỗi người dân một người chiến sĩ

Những bàn tay
Tát cạn bãi lầy
Nắm những lưỡi cày bất khuất
Đã trồng cuộc đời mới mọc
Trên những đồi cây ô liu
Nổi sóng một màu xanh nghìn dặm hát

Đứng một mình
cheo leo
một góc
trời biển xanh rì
An Ba Ni
như con tàu đi
trong bão táp
Nguồn: Đầu súng trăng treo, NXB Văn học, Hà Nội, 1972

Thảo luận cho bài: "An-ba-ni"