An Phú Đông

Tác giả:

1950

Điệu march
Nhịp 2/4

1.
Bên hàng dừa cao giòng sông mờ soi bóng
Nhớ những chiến binh trầm thây trên máu hồng
Cây tàn, nhà hoang, đường xưa ngập xương máu
Muôn thây bấp bênh giữa giòng trôi đến đâu ?
Hôm nay ai nghe gió rú gọi hồn về …
Ôi ! bao anh-linh khuất bóng còn lời thề
Vương lên mây cao khí uất tràn tràn đầy
Nghe dân quân Nam vẫn thét rền nơi đây…

ĐK
Đây An-Phú-Đông! Ôi ! An-Phú-Đông
Ngày nào quân đi reo vang hùng dũng
Đây An-Phú-Đông! Ôi ! An-Phú-Đông
Muôn đời uy linh sống với núi sông.

2.
Sa trường là đây, ngàn cây còn vương máu
Tiếng súng vẳng xa từ đâu ? như thét gào
Con đò thường đưa đoàn quân qua muôn sông
Hôm nay bến xưa vẫn còn ghi chiến công
Nơi đây dân quê sát cánh cùng thề nguyền
Xung phong đi lên thoát gót giày cường quyền
Nơi đây chôn thây chiến sĩ giòng Lạc Hồng
Khi nghe muôn dân hát khúc: “Hờn non sông”

ĐK
Đây An-Phú-Đông! Ôi ! An-Phú-Đông
Ngày nào quân đi reo vang hùng dũng
Đây An-Phú-Đông! Ôi ! An-Phú-Đông
Muôn đời uy linh sống với núi sông.

Tham khảo:
1. Giọng ca Khánh Ly trong băng nhạc Nhã Ca 1: Nét đậm tình yêu do nhạc sĩ Mặc Thế Nhân thực hiện và phát hành trước 1975.

Thảo luận cho bài: "An Phú Đông"