An Sơn Phật Tích sơn hoài cổ

Tác giả:

Lăng tằng sơn thế ngạo thương thương,
Hoa thảo trường lưu động khẩu hương.
Sinh hoá tương truyền Từ tử sự,
Hữu vô thuỳ biện Lý triều vương?

Dục đồi cô tháp tranh phong vũ,
Bán bặc tàn bi chứng hải tang.
Nan dữ tục tăng đàm vãng sự,
Kiếp hôi không nẫm cựu trì đường.

Dịch nghĩa

Thế núi vểnh vểnh, có vẻ ngạo nghễ với bầu trời xanh,
Hoa cỏ lưu mãi hương thơm ở cửa động.
Nơi đây, sinh hoá, tương truyền chuyện ông họ Từ,
Là có là không? Ai phân biện việc vua triều Lý.
Ngọn tháp cô đơn sắp đổ nát, vẫn còn chống chọi với gió mưa,
Tấm bia tàn nghiêng muốn khuỵ, đã chứng mình nhiều cuộc dâu biển.
Không thể cùng người tục tăng bàn luận việc trước,
Lớp “tro kiếp” luống vùi đầy quanh đám hồ ao xưa.

 
Phật Tích tức Sài Sơn, tục gọi Chùa Thầy, thuộc huyện An Sơn (sau này là huyện Quốc Oai) tỉnh Sơn Tây (núi có di tích của thiền sư Từ Đạo Hạnh nên gọi là “Thầy”).

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

Thảo luận cho bài: "An Sơn Phật Tích sơn hoài cổ"