Ân thù kiếm lục – Cổ Long

Tác giả:

Giới thiệu:

Đời kiếm khách không đối thủ tịch mịch hoang liêu vô cùng.

Bạch y kiếm khách, một cao thủ Đông Doanh truy tầm sự tối cao võ học, khiêu chiến Trung Nguyên, gây trường máu đổ.

Tử Y Hầu liều thân tiếp chiến, tuy thắng nhưng tử thương mà chết …

Cái hẹn bảy năm đành giao lại cho một thằng bé 13 tuổi …

Ánh kiếm loé lòa, thây người gục đổ, hoa máu bay đầy trời …

Liệu 7 năm sau cánh buồm ngũ sắc Tử Y Hầu có còn căng gió mang hy vọng cùng danh dự về cho võ lâm Trung Thổ hay không?

unnamed (12)

Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách…. có thể tiếp cận tác phẩm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Chúng tôi tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien… và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

Ân thù kiếm lục

Tác giả: Cổ Long

Thảo luận cho bài: "Ân thù kiếm lục – Cổ Long"