Ân tình mong manh

Tác giả:

Suối nước rang cây bỗng im lìm
Cho dôi tim trẻ dang chìm trong nhau
Lâm ram em khấn nguyện cầu
Dời không phân rẽ cho mình có nhau

Thảo luận cho bài: "Ân tình mong manh"