An ủi

Tác giả:

Mùa nắng bên này tình đây hắt hủi
Bên lạnh kia bù an ủi mồ chăng.

Thảo luận cho bài: "An ủi"