Anh…

Tác giả:

Nỗi buồn nào xui em gọi đêm nay
Tại đêm nay mùa vội sang lộng gió
Tại nôn nao từ một phía không Anh
Em đổ lỗi cho những gì hiện diện
Là cớ thôi cho em được nghe anh
Tờ lịch mỏng bay theo ngày mong nhớ
Kỳ lạ thay ngày sáng đêm muộn em
Khỏang bao la trùng trùng sao cách trở
Chỉ nghe thôi một chút giọng cười anh
Anh cũng biết con đường xa vời vợi
Gọi ngàn lần anh chẳng đến được em
Chỉ tiếng cười nơi xa anh gửi gió
Phía bên em nước mắt thấm mặn môi
Em gửi cho anh  tiếng cười ngàn giọt lệ
Em  gửi cho anh thời gian trôi của mình
Em gửi cho anh ngàn nỗi nhớ thiêng liêng
Em gửi cho anh lời ước hẹn trăm năm

Thảo luận cho bài: "Anh…"