Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Anh Biết Gió Đến Từ Đâu"

Giới thiệu truyện:

Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.

Trình Ca nói: “Tôi khinh, thằng cha anh(*)!”

Bành Dã đáp: “Chó tôi tên ‘Đại Gia’.”

(*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh)

Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.

Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên  Anh Biết Gió Đến Từ Đâu  để hiểu thêm về truyện nhé!!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Anh Biết Gió Đến Từ Đâu"