Anh có hay, Hạ về rồi đây !

Tác giả:

Anh có hay, Hạ về rồi đây !

Vườn cỏ thơ ngây, nắng ngập đầy
Mây trắng bay ngang, dường lơ lửng
Thả chút mộng vàng, trong gió hây

Hồn theo gió nhẹ, gởi vào mây
Trôi về nơi ấy, dõi mắt gầy
Lòng như mơ mộng, tình hoang phế
Thuở ấy xa rồi, thế nhân ơi !!!

Kỉ niệm giờ đây vẫn đong đầy
Dường như ta vẫn chỉ thơ ngây
Giang đôi tay nhỏ, xin ôm lấy
Một chuỗi ngày dài … mộng liêu trai

Tigon
July 3rd/2002

Thảo luận cho bài: "Anh có hay, Hạ về rồi đây !"