Anh Có Nghe Em Hát

Tác giả:

Thanh Lam


Xé nát trái tim mình em hát
Em hát, hãy đến với em dù chỉ một ngày
Hãy đến với em dù chỉ một giờ
Hãy đến với em dù chỉ một phút thôi
Em mong có anh vẫn mong có anh
Em đợi trông mà anh không tới
Ðể tiếng hát em mãi buồn, em hát
Hãy đến với em một lần, với em

Xé nát trái tim mình em hát
Em hát, hãy đến với em dù chỉ một ngày
Hãy đến với em dù chỉ một giờ
Hãy đến với em dù chỉ một phút thôi
Em hát biết đêm nay anh có nghe ?
Biết tình yêu chẳng thể nào mãi mãi
Biết thế vẫn yêu vẫn mơ được bên anh
Hãy đến với em một lần, với em

nói:
“hãy đến với em dù chỉ một ngày,
dù chỉ một giờ, dù chỉ một phút thôi
hãy đến với em dù chỉ một phút thôi”

Em mong có anh vẫn mong có anh
Em đợi trông mà anh không tới
Ðể tiếng hát em mãi buồn, em hát
Hãy đến với em một lần, với em

Em hát biết đêm nay anh có nghe ?
Biết tình yêu chẳng thể nào mãi mãi
Biết thế vẫn yêu vẫn mơ được bên anh
Hãy đến với em một lần, với em

Xé nát trái tim mình em hát, em hát, em hát

 

Thảo luận cho bài: "Anh Có Nghe Em Hát"