Anh Có Nghe Gì Không

Tác giả:

Anh có nghe gì không ?
Lời tự tình thổn thức
Mỗi lúc một dâng trào
Để rồi như xiết chặc

Anh có nghe gì không ?
Thu vừa về ngang ngõ
Bao lá… sầu lê thê
Dệt thơ cùng mây gió

Anh có nghe gì không ?
Trăng tàn trong đêm vắng
Sương còn ngủ cành khô
Rượu mềm môi cay đắng

Anh có nghe gi không?
Gió qua đời lặng lẽ
Tâm tư nặng trĩu buồn
Gọi tên ..anh nhè nhẹ !

Thảo luận cho bài: "Anh Có Nghe Gì Không"