Anh Đã Biết

Tác giả:

Anh đã biết, từ ngày anh gặp em,
yêu thắm thiết từng làn môi dịu êm.
Anh đã biết, lần đầu đan vòng tay
Anh đã mãi, trọn về em từng giây.

Anh đã biết yêu khuất lối đường về
Lúc bên nhau, thời gian trôi thật mau
Anh níu kéo thêm mấy phút gần kề
dưới trăng thề, lòng mơ muôn ngàn sau

Anh đã biết, dù thời gian làm ngơ,
ta sẽ mãi một đời chung đường tơ.
Anh vẫn nhớ, lần đầu đan vòng tay
Em bỡ ngỡ, thẹn thùng xanh trời mây.

Thảo luận cho bài: "Anh Đã Biết"