Anh Đâu Có Say (*)

Tác giả:

Ôi nó gập gềnh, nó gập ghềnh. Rồi đời sẽ đi về đâu !

Ôi nó bồng bềnh, nó bềnh bồng. Sầu muộn sẽ quên được mau
Dzô, nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng. Rượu nồng hãy nâng cạn ly

Cho nó bập bềnh, nó bập bềnh …

Em ơi anh hỏng có say

Hôm qua ai ngả xuống ao

Ôi nó gập ghềnh cuộc đời biết đi về đâu khi đã cạn rồi hết sach rồi thì đời hết cơn sầu bi

Thảo luận cho bài: "Anh Đâu Có Say (*)"