Anh đi, em chẳng còn nghe nhạc tình

Tác giả:

Từ khi anh đi xa
Nhạc tình em đóng lại
Chẳng bao giờ nghe nữa
Giai điệu đã tàn phai

Một mai anh trở về
Cung điệu tình dâng lên
Em thèm lời mật ngọt
Vòng tay nhớ thương yêu

Anh đã đi mang theo
Ngàn giai điệu dấu yêu
Đàn buồn giây quên nốt
Sợi tơ nhện dăng thêu

Anh trở lại anh nhé
Đàn góc vắng nhớ anh
Giai điệu tình yêu mến
Muôn thủa mầu tươi xanh.

Thảo luận cho bài: "Anh đi, em chẳng còn nghe nhạc tình"