Anh Điên

Tác giả:

Anh nằm ngoài sự thực

Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư!

Thảo luận cho bài: "Anh Điên"