Anh Đợi Em

Tác giả:

PK1:

Anh đợi Em về trong nắng hạ
Hằng đêm không ngủ nhớ phôi pha
Hỏi sao nắng giấu buồn trong mắt
Chờ bóng Em về vẩn vắng xa

PK2:
Anh đợi Em về nơi phố chợ
Cùng nhau ta dạo phố vui chơi
Hỏi sao phố vẩn còn nơi đó
Mà dáng Em giờ ở nơi nào

DK:
Em ơi Em ơi dù có cách xa
Riêng Anh nơi đây lòng vẩn thiết tha
Mong một ngày cùng nhau vui bước
Cho ấm nồng ngày tháng đợi chờ

PK3:
Anh đợi Em về trên gác trọ
Cùng nhau ca lại khúc Tango
Bởi Anh viết thiếu trường canh cuối
Phiên khúc ngày xưa vẫn đợi chờ

Thảo luận cho bài: "Anh Đợi Em"