Anh Em Ta Về

Tác giả:

(nhạc sinh hoạt)

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè)
Một, hai, ba, bốn, năm

Anh em ta về cùng nhau ta xum họp (nè)
Năm, bốn, ba, hai, một

Một – đều chân bước nhé!
Hai – quay nhìn nhau đi!
Ba – cầm tay chắc nhé
Không muốn ai chia lìa!
Bốn – nhớ rằng: chúng ta bốn bể anh em một nhà!
Năm – nhớ mãi tình này trong câu ca

Thảo luận cho bài: "Anh Em Ta Về"