Anh & Em

Tác giả:

Anh gió chướng

Em mây say
Tình chợt vướng
Rồi chợt bay…

Anh sao băng
Em trăng lạnh
Tình đắp chăn
Tình hiu quạnh…

Anh biển động
Em thuyền nan
Tình theo sóng
Bọt bèo tan…

Anh núi đá
Em thác tuôn
Tình kẻ lạ
Tình đành buông…

Bao mùa lá ?
Bao mùa hoa ?
Tình trăm ngã
Tình nhạt nhòa…

Phù Dung
Mar.12.2006

Thảo luận cho bài: "Anh & Em"