Anh Gửi Em

Tác giả:

Anh gửi em những vấn vương
Con đường hoa phượng yêu thương thuở nào
Bàn tay gầy nhỏ xanh xao
Chia ly chỉ dám vẫy chào rồi thôi

DCCB

Thảo luận cho bài: "Anh Gửi Em"