Anh Hỡi Anh Cứ Về

Tác giả:

Trình bày:

Phượng Mai
1.
Anh hỡi anh cứ về
Về đây nghe tiếng cố hương
Tiếng thiết tha của người thương (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Cứ về làng thôn tươi thắm
Mong đón đưa bước chân hồi hương (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Về đây chung sức đắp xây
Quốc gia đang ngóng chờ bàn tay (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Có về lập công chiến đấu
Hay sống yên vui bên ruộng nương (láy…. )

Đ. K.:
Anh hỡi anh cứ về
Anh hỡi anh cứ về
Anh nở nào theo giặc cho đành (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Anh hỡi anh cứ về
Về đây anh hỡi anh cứ về

2.
Anh hỡi anh cứ về
Về đây nghe tiếng nhớ thương
Tiếng chưa quên của người quen (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Cứ về người xưa yêu dấu.
Đang khát khao anh mau về quê (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Dù nay mưa cuốn gió bay
Cũng có khi nắng đẹp trời mây (láy…. )
Anh hỡi anh cứ về
Cứ về dù đêm nay tối
Nhưng sớm may vui trên ruộng vui (láy…. )

Phạm Duy, 1971


Xem thêm “Chủ Đề Phạm Duy” (văn bản dạng PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Anh Hỡi Anh Cứ Về"