Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông (Bộ 2 Tập)

Tác giả:

Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông (Bộ 2 Tập)

Bộ trường thiên tiểu thuyết được “dàn dựng hoành tráng” nhất, dựa trên những tư liệu phong phú đáng tin cậy nhất so với những cuốn tiểu thuyết lịch sử đã viết trước đây. Tác giả Trần Đại Sỹ đã thuật lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam với một truyền thống chống ngoại xâm vẻ vang “đánh Tống, bình Chiêm” để rồi đến Lý Anh Tông, một triều đại huy hoàng bị sụp đổ. Nhưng từ cội nguồn của một dân tộc đã có sẵn một “chủ đạo” như một sức mạnh tâm linh tuyệt vời không bao giờ ngừng chảy trong dòng máu người dân Việt, đã nối truyền cho họ Trần. Và lại tiếp nối thêm một triều đại lẫy lừng, kết tụ trọn vẹn tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm, từ vua quan đến toàn dân đều một lòng đứng lên đánh đuổi quân Mông Cổ đang xâm lăng bờ cõi Đại Việt lần thứ nhất. Giá 520.000 đ/ bộ 2 cuốn.

16184_22581

Mục Lục:

Một cái nhìn tổng quát về ba cuộc chiến thắng Mông Cổ thế kỷ XIII của dân tộc Việt Nam.

Đi tìm dấu tích về ba cuộc bình Mông tộc Việt thế kỹ XIII

Thư tịch về Mông Cổ và ba cuộc bình Mông của tộc Việt, thế kỷ XIII.

Nguồn tài liệu Tây Phương – Tài liệu gốc Mông Cổ thế kỷ XIII XVII

Hồi thứ nhất: Nguồn gốc họ Trần

Hồi thứ hai: Côi Sơn song ưng

Hồi thứ ba: Đền thờ vua Trưng

Hồi thứ tư: Nhìn về phương Bắc chỉnh đốn phương Nam

Hồi thứ năm: Vạn Tín hầu

Hồi thứ sáu: Vạn dặm cầu hiền

Hồi thứ bảy: Viễn lự thâm cơ

Hồi thứ tám: Trường hận thiên thu

Hồi thứ chín: Thiên La thập bát thức

Hồi thứ mười: Phong trần mài một lưỡi gươm

Những phường giá áo, túi cơm xá gì?

Hồi thứ mười một: Cái tình là cái chi chi

Hồi thứ mười hai: Đào Nguyên thanh thủy, thùy tri vị?

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.

Hồi thứ mười ba: Trí Thiền bồ tát

Hồi thứ mười bốn: Quốc danh An Nam

Hồi thứ mười lăm: Chính Long Bảo Ứng Tuyên phi

Hồi thứ mười sáu: Mông Cổ lập quốc

Hồi thứ mười bảy: Sứ thần Mông Cổ

Hồi thứ mười tám:

Thiên đài đại đại phân Nam, Bắc.

Lĩnh địa niên niên dữ Việt Thường

Hồi thứ mười chín: Giai nhân Tô, Hàng

Hồi thứ hai mươi: Gánh vàng đi đổ sông Ngô

Hồi thứ hai mươi mốt: Tiêu Sơn di hận

Hồi thứ hai mươi hai: Hai mươi năm tình cũ

Hồi thứ hai mươi ba: Linh Chiếu thái hậu

Hồi thứ hai mươi bốn: Cao Tông hoàng đế

Hồi thứ hai mươi lăm: Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười

Hồi thứ hai mươi sáu: Biên thùy một cõi

TẬP II

Hồi thứ hai mươi bảy: Nguyên tổ họ Lý ở Hàn Quốc

Hồi thứ hai mươi tám:

Đoái thương muôn dặm tử phần, Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa

Hồi thứ hai mươi chín: Thành Cát Tư Hãn

Hồi thứ ba mươi: Đại bàng tung cánh

Hồi thứ ba mươi mốt: Sứ giả nhà trời

Hồi thứ ba mươi hai: Ai hay vĩnh quyết là ngày chia ly

Hồi thứ ba mươi ba: Lời thề Chân Giáo

Hồi thứ ba mươi bốn: Bóng ma Long thành

Hồi thứ ba mươi lăm: Đại hãn Long thành

Hồi thứ ba mươi sáu: Trên đường tầm cừu

Hồi thứ ba mươi bảy: Lời thề Tây Hồ, Hy Cương

Hồi thứ ba mươi tám: Huyết nhục trùng phùng

Hồi thứ ba mươi chín: Vạn lý trường thành

Hồi thứ bốn mươi: Vó ngựa Mông Cổ

Hồi thứ bốn mươi mốt: Hận tình chưa trả

Hồi thứ bốn mươi hai: Dựng cờ Đông A

Hồi thứ bốn mươi ba: Trần gia dĩ nhan sắc đắc thiên hạ

Hồi thứ bốn mươi bốn: Di chúc Nguyên Phong

Hồi thứ bốn mươi lăm: Tiết chế binh mã Đại Việt

Hồi thứ bốn mươi sáu: Dưới cờ bình Mông

Hồi thứ bốn mươi bảy:Cả nước là thành, toàn dân thủ thành

Hồi thứ bốn mươi tám: Phải coi dân như con đỏ

Hồi thứ bốn mươi chín: Thăng Long di hận

Hồi thứ năm mươi: Bạch đầu quân sĩ tại vãng vãng thuyết Nguyên Phong.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Trần Đại Sỹ
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Văn Lang
  • Mã Sản phẩm: 8935073008023
  • Khối lượng: 3000.00 gam
  • Kích thước: 14×26 cm
  • Ngày phát hành:
  • Số trang: 1420

Thảo luận cho bài: "Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông (Bộ 2 Tập)"