Anh Hùng Tiêu Sơn – Phần 1: Thầy Tăng Mở Nước

Tác giả:

Anh Hùng Tiêu Sơn – Phần 1: Thầy Tăng Mở Nước

17869_24278

Nội Dung phần 1 gồm:
Hồi thứ nhất.
Hồi thứ hai. Anh hùng muôn năm cũ
Hồi thứ ba. Tình trong như đã
Hồi thứ tư. Thuận Thiên cửu hùng
Hồi thứ năm. Thiên sử Tống triều
Hồi thứ sáu. Thiền công Hoa Việt
Hồi thứ bảy. Thuận Thiên hoàng đế
Hồi thứ tám. Khai Thiên vương phi
Hồi thứ chín. Tay đã nhúng chàm
Hồi thứ mười. Khí hùng, trí dũng
……
Hồi thứ ba mươi. Nhật Hồ độc chưởng
Lời bạt

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Trần Đại Sỹ
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Nhà phát hành: Văn Lang
  • Khối lượng: 1200.00 gam
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành:
  • Số trang: 556

Thảo luận cho bài: "Anh Hùng Tiêu Sơn – Phần 1: Thầy Tăng Mở Nước"