Anh Hùng Xạ Điêu

Tác giả:

Ngước mặt lên cao hỏi

trời sao trời nỡ lạnh lùng,
giấc mơ bao lâu chờ mong,
vẫn chìm trong tăm tối,
Đời ta như làn mây không ngừng
phiêu bạt phận bèo mây xác xơ,
tình ta con thuyền nan bão bùng trôi
dạt trăm dòng sông mịt mùng bến mơ,
lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người,
Cuộc tình ta khác chi bèo mây phận
bèo mây xác xơ u buồn cuộc tình
Ta như con thuyền nan,
Là dòng sông biển mơ,
lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng
giữa lòng người
Chút hương duyên xin trao người giữ mãi
Dẫu đời có đổi thay.

Dù đang trong niềm vui hay niềm u sầu,
xin vì nhau chia xót cho nhau thủy chung
cho dù mãi núi mờ bóng nhau
ta nào quên ước thề ban đầu,
lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người,

Dù đang vui hay đang sầu đau,
Thì vì nhau sớt chia cho người chờ thủy chung
Dẫu cho ngày mai thì đừng quên lời hứa xưa,
Lỡ khi duyên ta nổi trôi bão bùng giữa lòng người,
Chút hương duyên xin trao người
Giữ mãi dẫu đời có đổi thay

 

Thảo luận cho bài: "Anh Hùng Xạ Điêu"