Anh Hùng Xưa

Tác giả:

(nhạc sinh hoạt)

Anh hùng xưa nhớ hồi là thời niên thiếu
Dấy binh lấy lau làm cờ
Quên mình là mình giúp nước
Hết sức giữ gìn non nước
Dấn thân khắp nơi nguy nan
Ngàn thu lừng danh đất Bắc
Sứ quân khắp nơi kinh hồn
Tiếng lừng nước Nam

Thảo luận cho bài: "Anh Hùng Xưa"